Naša škola na facebooku

  INEKO hodnotenie kvality školy SOŠD Kvačalova 20

 

 Kontakty pre žiakov a zákonných zástupcov žiakov

Na základe návrhov a opatrení Ústredného krízového štábu zo dňa 11. októbra 2020 a vo vzťahu k súčasnému vývoju epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia Covid-19 je dôležité zabezpečiť ochranu zdravia a znížiť tak riziko prenosu tohto ochorenia. V záujme zachovania výchovy a vzdelávania v materských školách, základných školách a školách pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje k obmedzeniu výchovno-vzdelávacích aktivít na stredných školách podľa § 32 školského zákona (gymnáziách, stredných odborných školách, stredných športových školách, školách umeleckého priemyslu a konzervatóriách) prezenčnou formou, keďže sa môžu uskutočňovať dištančne.

Toto obmedzenie sa netýka škôl a školských zariadení pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, praktických škôl a odborných učilíšť, ani žiakov, ktorí získavajú nižšie stredné vzdelanie v rámci osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole. Zároveň na všetkých druhoch škôl sa obmedzujú aktivity, ktoré nie sú kriticky dôležité pre výchovno-vzdelávací proces. V prípade praktického vyučovania, odborného výcviku či odbornej praxe u zamestnávateľa je možné naďalej pokračovať v jeho realizácii podľa pandemickej situácie u konkrétneho zamestnávateľa, ak jeho realizácia nevyžaduje ubytovanie žiaka v školskom internáte. V opačnom prípade sa praktické vyučovanie, odborný výcvik či odborná prax môžu realizovať len dištančnou formou.

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE PRE ŽIAKOV SOŠDBA

http://elearning.sosdba.sk/

 V prípade problémov s prihlásením kontaktovať na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Začiatok školského roka 2020/2021 bude 2.9.2020

1. ročník 8:00 vchod Kvačalova 18

2. až 5. ročník 9:30

Prosíme priniesť podpísané vyhlásenia o bezinfekčnosti

 

Začiatok školského roka 2020/2021 pre večerné študium  bude 8.9.2020

  • prvý ročník Ing. Medovarská-triedna, 1.poschodie T19-miestnosť, dňa 8.9.202, čas 14:00-16:00 hod.
  • druhý ročník  Mgr. Lihocká-triedna, 3.poschodie T14-miestnosť, dňa 8.9.202, čas 14:00-16:00 hod.

COVID-19 Informácie a tlačivá

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia

 

 

ISIC/EURO<26

INFORMÁCIE O PREUKAZE ŽIAKA ISIC/EURO<26 ALEBO ZNÁMKY ISIC

ŽIADOSŤ O VYDANIE PREUKAZU ŽIAKA ISIC/EURO<26 ALEBO ZNÁMKY ISIC

Ako získať nový ISIC preukaz?

Ako predĺžiť ISIC preukaz?

 

 

 

 

Elektronická prihláška na štúdium na našej škole

Tento modul slúži na zaznamenávanie údajov adeptov na prihlásenie do našej školy. Prihlášku môžete využívať viacerými spôsobmi. Je možné ju zverejniť na Internete, kde ju bude môcť vyplniť ktokoľvek, alebo ju môžete vypĺňať počas zápisov (prijímačiek) priamo na počítačoch v škole. Každopádne však ušetríte čas a možné preklepy pri prevode novozadaných údajov do školského informačného systému.

Prihláška na SŠ a pokyny na vypĺňanie v šk. roku 2019/20

 Opatrenia ministerstva školstva:
- písomné maturity sú zrušené, "ústne maturity", by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby,
- prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

 https://bratislavskykraj.sk/bratislavska-zupa-kvoli-koronavirusu-prerusuje-vyucovanie-na-strednych-skolach/

Na praxi v Systéme duálneho vzdelávania SDV a na pracovisku zamestnávateľa postupujte podľa pokynov zamestnávateľa, kontaktujte pracoviská.

 

Vaše 2% dane

pre krajšiu a modernejšiu školu

 

 

súťaž Young Car Mechanic na Slovensku

 Výsledky 1. kola

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

4. JÚN 2019

Národné motokárové centrum projekt "ŠKOLA ŠKOLA 2019"

 

20.ročník súťaže „AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2019“.

SOSD BA získala 1. a 2. miesto v slovenskom finále

1. Šimon Méry

2. Filip Medovarský

 

Nové odbory v školskom roku 2019/2020     

viac...  2495 K autotronik "moderný automechanik s maturitou"

   viac....    3766 H lodník

 

Príležitosť pre deviatakov aj v systéme duálneho vzdelávania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finále „Karting na školách“ 28.2.2018

 

1. miesto SOŠD, Kvačalova 20, Bratislava

 

 

 

 

JUNIOR-TALENTS v spolupráci so skupinou European Talents plánuje a organizuje stáže pre študentov v medzinárodnom, odbornom prostredí. Disponujeme širokou sieťou atraktívnych partnerov v automobilovom sektore.

 

lyžiarský kurz 2018 

 

2. finálové kolo „Karting na školách“ 6.2.2018

 

1. finálové kolo „Karting na školách“

 

 

školské kolo Matematickej olympiády 2018

 

 

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava

 

Dňa 26.10.2017 sa konal 2. ročník strojárskej „GRAND PRIX“ na Strojníckej fakulte STU

Súťaž 4 členných družstiev, kde žiaci mali možnosť plniť rôzne teoretické aj praktické úlohy na stanovištiach rozmiestnených po SjF STU.

Za našu školu súťažili 3 družstvá:

LOGISTI  Ernest Morávek, Adam Havrlent, Michaela Čiešková, Roman Mazáč                   I. miesto

AUTOMECHANICI Andrej Šimon, Karol Ďuríček, Kristián Hrubý,  Dávid Weisenpacher   I. miesto

DOPRAVÁCI Kristián Török, Dávid Kovács, Patrik Mogrovič, Roland Podkovčík                   III.miesto

V súťaži jednotlivcov vo veslovaní na veslárskom trenažéry obsadila Michaela Čiešková              I. miesto

 

 

 

 

 

STARÉ WEBOVÉ STRÁNKY NÁJDETE NA ADRESE: www.old.sosdba.sk

 

Zmena adresy školy

V novom školskom roku 2017/2018 vás vítame na novej adrese školy, s účinnosťou k 31.8.2017 sa mení názov a adresa školy na:

Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, 82108 Bratislava

Otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční 4. septembra 2017 v budove na Kvačalovej 20 (vchod Kvačalova 18)
I.A, I.B o 9:00
II.AME, II.BMK, III.AML, III.LA, IV.LA, I.SD, II.SD o 8:00