V SOŠ dopravnej, Kvačalova 20, 821 08 Bratislava pôsobí inkluzívny tím, ktorý Vám pomôže pri riešení problémov. Inkluzívny tím pozostáva zo:

a) Školského špeciálneho pedagóga:  
                                    Mgr. Zuzana Zábojová
                                    8:00 – 14:00 (pondelok – piatok)    
                                    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
                                    02/ 2220 5045 - klapka 111
___________________________________________________________________________
b) Sociálneho pedagóga:             
                                    Mgr. Jana Tomanová – NP POP II 
                                    8:00 – 14:00 (pondelok - piatok)
                                    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
                                    02/ 2220 5045 – klapka 113        
___________________________________________________________________________
c) Školského psychológa:            
                                    Mgr. Eva Hoghová – NP POP II 
                                    8:00 – 14:00 (utorok, streda)
                                    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
                                    02/ 2220 5045 - klapka 112

Školský špeciálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci pomoci žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (poruchy učenia, komunikačnej schopnosti) a inými ťažkosťami, ktoré sťažujú proces vyučovania.
Sociálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva a to najmä pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi.
Školský psychológ je k dispozícii žiakom, ktorých trápi akýkoľvek problém, ktorý môže narúšať vzdelávací proces. Je trpezlivým a pozorným poslucháčom, konzultantom a mediátorom pre každého žiaka.

Ponuka odborného vzdelávania v systéme zmluvných pracovísk

 

Náplň práce

  • Servisovanie a oprava motorových vozidiel.
  • Diagnostikovanie porúch na motorových vozidlách.
  • Vykonávanie manuálnej údržby a servisu.
  • Zodpovednosť za dodržiavanie stanovených technologických a procesných postupov.
  • Spolupráca s prijímacími technikmi a inými mechanikmi.
  • Vykonávanie záručných, pozáručných a generálnych opráv na motorových vozidlách.
  • Využívanie dostupných diagnostických a meracích zariadení na čo najrýchlejšie detekovanie a odstraňovanie vzniknutých závad.

Ponuka odborného vzdelávania v systéme duálneho vzdelávania

 

Ponuka vstupu do duálneho systému vzdelávania u zamestnávateľov:
 
AUTO - IMPEX spol. s r.o.,Vlčie Hrdlo 68, 821 07 Bratislava
AutoLamač spol. s r. o., Hodonínska 13, 841 03 Bratislava
Automobilové opravovne MVSR, Sklabinská 20, 831 06 Bratislava
AUTO ROTOS, s.r.o, Račianská 184, 831 54 Bratislava
AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava
Autožak, spol. s r. o., Lidická 29, 821 04 Bratislava
BOAT a.s.,Vajnorská 167, 832 37 Bratislava
ContiTrade Slovakia s. r. o.,Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov
DANUBIASERVICE, a.s,.Rožňavská 30, 821 04 Bratislava
Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárka 1, 81452 Bratislava
Drudop, s.o.d. Bajkalská cesta 31, 82725 Bratislava
Group M, a.s.,Harmincova 2/B, 841 01 Bratislava
HOLLEN, s.r.o., Kostacová 24/A, 841 07 Bratislava
IMPA Bratislava, a.s. Panonska cesta 23, 85104 Bratislava
JL spol. s r.o. Dvojkrížna 5, 82107 Bratislava
MAN Truck & Bus Slovakia, s. r. o. , Rožňavská 24, 821 04 Bratislava
Motor-CAR Bratislava spol. s r.o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava
Motor-CAR spol. s r.o., nám. sv. Martina 141, 90042 Dunajská Lužná
MLM Auto Plus s. r. o., Opletalova 95, 841 07 Bratislava
PPC TEAM plus s.r.o., Einsteinova 13, 811 06 Bratislava
SCANIA SLOVAKIA s.r.o., Dialničná cesta 4570/2A, 903 01 Senec
Schenker, s. r. o., Kopčianská 94, 85101 Bratislava
Summit Motors Bratislava, spol. s r.o., Tuhovská 9, 831 07 Bratislava
Todos Italia s.r.o. Bratislava, M. Sch. Trnavského 14, 841 01 Bratislava
Todos Bratislava s.r.o., M. Sch. Trnavského 14, 841 01 Bratislava
Volvo Group Slovakia, s.r.o., Diaľničná cesta 9, 903 01 Senec
Železnice Slovenskej republiky