ContiTrade Slovakia s. r. o.,Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov