Vaše 2% dane

pre krajšiu a modernejšiu školu

Vážení rodičia, priatelia školy,

aj v tomto školskom roku máte možnosť darovať 2% zo svojej dane z príjmov práve občianskemu združeniu Junior Transport o.z. pri Strednej odbornej škole dopravnej, Kvačalova 20, Bratislava.

Všetky získané financie budú použité v súlade s cieľmi a činnosťou OZ na:

  • skvalitňovanie a modernizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu SOŠD

  • odmeňovanie a podpora úspešných a talentovaných študentov SOŠD

  • finančná podpora mimo vyučovacích aktivít  a akcií žiakov SOŠD

  • modernizáciu vybavenia školy

Ak  sa rozhodnete darovať nám 2 % z daní z príjmu, máme pre Vás stručný návod ako postupovať.

Ako postupovať

 

 

 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Junior Transport o.z.

Kvačalova 995/20, 821 08 Bratislava – Ružinov

č. účtu: SK66 8330 0000 0026 0205 1453

IČO: 52088812