Výchovný poradca  Ing. Dagmar Denčiaková 

Konzultačné hodiny:  

  • pondelok / nepárny týždeň:   od 14.00 – 16.00 h
  • streda /  párny týždeň:         od 14.00 – 16.00 h

 prípadne po dohovore Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 02/43191852

Výchovný poradca v školskom systéme výchovného poradenstva

Výchovný poradca je funkcia, ktorá má vo výchove a v našom školskom systéme tradičné postavenie.

Výchovný poradca bol v roku 1962 stanovený na základných školách, v priebehu sedemdesiatych a osemdesiatych rokov aj na stredných školách, ako jeden z troch článkov systému výchovného poradenstva. Druhým článkom bola pedagogicko-výchovná poradňa a tretím poradňa pre voľbu povolania. Z oboch týchto poradní neskôr vznikli pedagogicko-psychologické poradne.

Náplň práce výchovného poradcu

  • Výchovný poradca pôsobí v základných školách, stredných školách, špeciálnych školách, a ak je to účelné, aj v školských zariadeniach.
  • Funkcia VP sa obsadzuje z radov pedagogických zamestnancov školy. Za plnenie úloh VP zodpovedá riaditeľovi školy, úlohy plní popri svojej pedagogickej činnosti.
  • Výchovný poradca

a) plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí, ako aj voblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí

b) venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so ZPS, nadaným a talentovaným žiakom

c) poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných avzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na stredných školách a na vysokých školách, pri voľbe povolania

d) sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti

e) poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy a zákonným zástupcom dieťaťa

f) vyhľadáva a mapuje výchovné problémy školy a svoju činnosť zameriava aj na prevenciu